dr. A.S. Harvey Risch Wikipedia: Sve o njemu

Sadržaj
  1. Yale School of Public Health i Yale School of Medicine i liječnik sa sjedištem u SAD-u. Diplomirao je medicinu na Sveučilištu California, San Diego i doktorirao. od Sveučilište u Chicagu .

    Jedina informacija koja se zna o ovom liječniku je da je diplomu stekao u domovini i da je napravio mnogo na polju medicine.    event.preventDefault()); document.addEventListener('copy', function(e) { e.clipboardData.setData('text/plain', 'Please do not copy text'); e.clipboardData.setData('text/html', ' Please do not copy text '); e.preventDefault(); });*/